O publikacijah

V Svetovalnici za motnje hranjenja MUZA smo za to, da bi problematiko motenj hranjena predstavili širši javnosti izdali nekaj publikacij. Izdali smo dve reviji in nekaj zgibank in plakatov. Tretja revija je sedaj v pripravi. V publikcijah so članiki o motnjah hranjenja, izkušnjah uporabnikov storitev svetovalnice in njihovih bližnjih in še kaj.

Publikacije lahko dobite v Svetovalnici MUZA.Last update: 30.9.2013